Hlutverk og markmið

Félagið heitir FTK, félag tölvunar- og kerfisfræðikennara í framhaldsskólum.

Hlutverk og markmið félagsins er:

 • Að standa fyrir endurmenntunarnámskeiðum.
 • Að efla tengsl og kynni meðlima félagsins.
 • Að vera tengiliður við menntayfirvöld og atvinnulífið.
 • Að stuðla að samskiptum og samvinnu við menntastofnanir og atvinnulífið.
 • Að annast samskipti og samvinnu við sambærileg fagfélög í öðrum löndum.
 • Að vinna að framgangi kennslu í tölvunar-, kerfis- og tölvuverkfræði í framhaldsskólum.

Félagsmenn

Félagssvæðið er landið allt. Félagar geta þeir orðið sem fengið hafa fengið leyfisbréf til kennslu í framhaldsskóla og starfa að kennslu í tölvunarfræði, kerfisfræði eða tölvuverkfræði eða uppfylla eftirfarandi skilyrði:

 • Hafa sambærileg próf að mati stjórnar félagsins og starfa að kennslu í í tölvunarfræði, kerfisfræði, eða tölvuverkfræði í framhaldsskólum
 • Allir sem starfa að kennslu í tölvunarfræði, kerfisfræði, eða tölvuverkfræði í framhaldsskólum en starfa án kennararéttinda geta sótt um aðild að félaginu með samþykki stjórnar.

Stjórn félagsins

Stjórn félagsins skal skipuð 3 félagsmönnum, formanni og 2 meðstjórnendum, kjörnum á aðalfundi til eins árs í senn. Stjórnin skiptir með sér verkum. Stjórn félagsins fer með málefni félagsins milli aðalfunda. Formaður boðar til funda. Frimaritun er í höndum meirihluta stjórnar.

Stjórn 2017-2018

Formaður: Gunnar Þórunnarson gus hjá tskoli.is

meðstjórnandi: Ellert Smári Kristbergsson esm hjá tskoli.is

meðstjórnandi: Emil Gautur Emilsson ege hjá tskoli.is

Aðalfundur

Starfstímabil félagsins er almanaksárið. Á aðalfundi skal stjórn gera upp árangur liðins árs. Aðeins félagsmenn mega vera þáttakendur í aðalfundi

Aðalfund skal halda að hausti ár hvert og skla boða til hans með að minnst tveggja vikna fyrirvara með sannarlegum hætti. Aðalfundur er löglegur, sé rétt til hans boðað. Einfaldur meirihluti mættra félagsmanna ræður úrslitum mála. Dagskrá aðalfundar skal vera sem hér segir:


 1. Kosning fundarstjóra og fundarritara
 2. Skýrsla stjórnar lögð fram
 3. Reikningar lagðir fram til samþykktar
 4. Lagabreytingar
 5. Ákvörðun félagsgjalds
 6. Kosning stjórnar
 7. Önnur mál

Árgjöld

Ákvörðun um félagsgjöld skal tekin á aðalfundi. Félagsgjöld skulu innheimt árlega. Aðrar tekjur félagsins eru styrkir og frjáls framlög. Árgjald 2018 eru 5.000 kr